Tin tức

Sàng Lọc Doanh Nghiệp Vận Tải Yếu Kém
Đăng ngày : 10-04-2015
Đây chính là mục tiêu mà các nhà quản lý vận tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN) kỳ vọng khi xây dựng đề án “Đổi mới quản lý vận tải đường bộ theo hướng hiện đại nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải”.

Hỗ trợ trực tuyến