Tin tức

Đăng ngày : 07-05-2015 | chuyên mục : Tin tức

Mở rộng đối tượng tham gia doanh nghiệp ưu tiên làm thủ tục hải quan

Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan với việc quy định chi tiết các điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên (Điều 10). 
 
Theo đó:
 
- Điều kiện về mức kim ngạch xuất nhập khẩu được giảm xuống để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu có thể tham gia;
 
- Bổ sung thêm đối tượng là các Đại lý thủ tục hải quan. 

Tuy nhiên việc đánh giá, công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với các doanh nghiệp là đại lý hải quan phải đảm bảo kiểm soát được tính tuân thủ pháp luật của các khách hàng của đại lý hải quan, tránh tình trạng các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu có độ rủi ro cao lợi dụng uỷ quyền cho đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp ưu tiên. Do đó Nghị định đã quy định quy mô hoạt động của đại lý hải quan (cụ thể là số tờ khai làm thủ tục hải quan trong năm) ở mức 20.000 tờ khai/năm. 
 
Với việc mở rộng đối tượng tham gia chương trình doanh nghiệp ưu tiên, chương trình doanh nghiệp ưu tiên của Hải quan Việt Nam đã dần tạo một sân chơi bình đẳng và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hải quan cho tất cả các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng hàng hoá xuất nhập khẩu, tiến tới phù hợp với chương trình AEO theo khuyến nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO).

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

Hỗ trợ trực tuyến