Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm đã xem

Kết quả cho tag : INCOTERMS 2010

Kết quả các bài viết
INCOTERMS 2010
Đăng ngày : 27-05-2015
Marine Only Terms FAS (Free Alongside Ship): The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are alongside the ship, and the buyer bears all costs from that moment onwards. FOB (Free on Board): The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are on board the vessel, and the buyer bears all costs from that moment onwards. CFR (Cost & Freight) to a named place
Kết quả các sản phẩm
Không có kết quả nào